Tony Stephens

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. העובדים משאירים את ההטמחים מלקוחות בעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל מחפש דירות דיסקרטיות בקריות? – צור עבור בנות עבודה הגונה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים הופכים את השירותים לרמה טובה יותר. רק שיטה זו מאפשרת לבסס שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה נועד רק עבור יתרת העובדים. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.

Author's posts