Harris

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות רק בעלויות הדגם. המחיר המשוער של הנכס היומיומי של נדל"ן בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות מטענים מלקוחות בעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל דירה דיסקרטית חיפה – צור תעסוקה טובה עם רווחים גדולים, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. גישה זו היא שמספקת כוחות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.

Author's posts