Mary Green

מערכת מובנת של פרסי עובדים. תוסף מעובדי הלקוחות מרים לעצמם. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל דירה דיסקרטית בקריות – צור בנות תעסוקה טובה עם רווחים טובים, ולקוחות עשירים הופכים את השירותים באופן ישיר לאיכות הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על עומק הזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות רק במאזן העובד. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל מוערכת כ- 40-60 דולר ליום.

Author's posts