Courtney Gordon

מערכת פרסי עובדים מובנת. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – צור את עובדי התעסוקה הטובים ביותר עם רווחים טובים, ויש לנו לקוחות עשירים שהופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מאפשרת לעשות שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאי דיור נוחים לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. זה תלוי בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות על כתפי העובד. העלות המשוערת של הדירה היומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

Author's posts