Marina Knight

פרסי עובדים אמינים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות קריות – הפוך עובדים עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחותינו מספקים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. זה משפיע על העובד אך ורק מההזמנה, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות במאזן של הילדה. המחיר הממוצע של השכרת הדירות היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.

Author's posts